Marinelli, Natália Pereira, Federal University of Piaui, Brasil